Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 juni is Henk Bleeker benoemd tot erelid van DTN. Henk ontving uit handen van Jan Ewald de bijbehorende oorkonde. Henk werd geroemd voor zijn inzet als oprichter van DTN maar zeker ook voor zijn nimmer aflatende inzet en betrokkenheid.  Henk vervulde vele jaren de rol van voorzitter en lag vele jaren in het water om de leden op te leiden tot volwaardige duikers. Wij hopen nog vele jaren van Henk’s kwaliteiten te mogen en kunnen genieten en wensen hem en Gerda veel plezier nu Henk eindelijk van zijn pré-pensioen mag gaan genieten.

Henk bedankt!!