Beste leden,

Het blijven bijzondere tijden. Ook na de persconferentie van 31 maart is duidelijk dat de Nederlandse bevolking niet zomaar weer met zijn normale bezigheden door kan gaan.

Voor ons als duikvereniging geldt, dat nu zeker is dat het zwembadseizoen ten einde is. Jammer dat het, net als veel andere dingen deze tijd, als een nachtkaarsje uitgebrand is. Hier komen we nog op terug.

Wij volgen als vereniging de adviezen van overheid en NOB. Klik hiervoor op onderstaande links:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-de-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

https://onderwatersport.org/nob-volgt-ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus/

We adviseren onze leden ten zeerste om deze regels ook persoonlijk na te leven. Als vereniging zijn voor ons de volgende adviezen leidend:

“Voor de sport betekent dit dat accommodaties tot en met 28 april zeker dicht blijven en dat het in ieder geval tot en met 28 april ook verboden blijft om bijeenkomsten te organiseren.

Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund en roept de Nederlandse sport op om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten, in ieder geval tot en met 28 april.”

 “Het RIVM adviseert sociale onthouding, dat betekent ook het gezamenlijk duiken. Wij adviseren dringend op dit moment geen (groeps)duiken of 1 op 1 duikinstructie te organiseren.”

Het bestuur houdt de ontwikkelingen uiteraard in de gaten en heeft onderling contact.

Er zijn twee activiteiten die in dat licht onze bijzondere aandacht hebben:

Tot slot: ons devies is altijd ‘Duik veilig of duik niet’. Misschien moeten we nu stellen: ‘Duik niet’.

Namens het bestuur,

 

Jan Ewald van het Maalpad

voorzitter